MIGHT AND MAGIC  I - V

МУЗЕЙ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ГЕРОЕВ ЭНРОТА

 
 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC IV + V:  WORLD OF XEEN
 

Прохождение MM4
 

Прохождение MM5
 

Магия
 

Вещи
 

 
 
 
 

Монстры MM4
 

Монстры MM5
 

 
 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC III:  ISLES OF TERRA
 

Карты с пояснениями
  

Монстры
 

Магия  
 

Вещи
 

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC II:  GATES TO ANOTHER WORLD
 

Прохождение
 

Монстры, PC
 

Магия  
 

Вещи
 

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC I:  SECRET OF THE INNER SANCTUM
 

Прохождение
 

Карты
 

Магия  
 

Вещи
 

 
 
 
 

Монстры, PC
 

Монстры, NES