MIGHT AND MAGIC  I - V

ПРОШЛОЕ ВСЕГДА С НАМИ...

 

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC IV + V:  WORLD OF XEEN
 

Прохождение MM4
(автор МУГАЙС)

Прохождение MM5
(автор DEMONMOV)

Магия
 

Вещи
 

 
 
 

Монстры MM4
(обзор)

Монстры MM4
(таблица)

Монстры MM5
(обзор)

Монстры MM5
(таблица)

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC III:  ISLES OF TERRA
 

Монстры, PC
(таблица)

Магия
 

Вещи
 

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC II:  GATES TO ANOTHER WORLD
 

Руководство и прохождение
(автор IQUARE)

Монстры, PC
(обзор)

Магия  
 

Вещи
 

 
 
 
 
MIGHT AND MAGIC I:  SECRET OF THE INNER SANCTUM
 

Монстры, PC
(обзор)

Монстры, NES
(обзор)

Магия  
 

Вещи